Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései - EFOP-4.1.8.-16

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Kódszáma:                    EFOP-4.1.8-16-2017-00046

Kedezményezett:          Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

A pályázat benyújtása:  2017. április 12.

A támogatás összege:   82 466 709,- Ft

A támogatás mértéke:   100%

A pojekt ideje:                2018. január 1 - 2018. december 31.

Projektmenedzser, szakmai vezető: Sebestyénné Horváth Margit

A pojekt célja, tartalma:             

A köznevelést és az egész életen át tartó tanulást segítő könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása, kompetenciafejlesztést, oktatást és ismeretterjesztést elősegítő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése. A modern, IKT eszközökkel felszerelt szolgáltató tér teszi alkalmassá könyvtárunkat arra, hogy a tanulást támogató programjainkat meg tudjuk valósítani. A fejlesztések eredményeként az intézményünkben kialakított modern, a tanulást és kreatív tevékenységeket szolgáltató terek és a korszerű IKT eszközök biztosítják a hátteret, a technikai feltételeket a könyvtárunk nem formális és informális tanulási tevékenységéhez. A projekt hozzájárul a szakmai feladatok eredményesebb, magasabb színvonalú ellátásához. A projekt megvalósulása segíti a könyvtári szolgáltatásokat igénybevevő gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek számának emelkedését, a szolgáltatások bővítését. Így a projekt hosszú távon hasznosul. Intézményünk megyei feladatokat lát el, e fejlesztés területi szintű szolgáltatásfejlesztés érdekében valósul meg, és a települési kulturális közszolgáltatást is bővíti.   A fejlesztések eredményeként az intézményünk – sajátos adottságaikra építve – a tanulás helyszíneként képes lesz hatékonyan bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, s jelentősen emelkedik a bevont felnőttek és idősek száma is.

 

1. A fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek elsajátítására alkalmas helyiségek tereinek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan engedélyhez nem kötött belsőépítészeti kialakítások a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségekben: világítás korszerűsítés, klimatizlás, hálózati végpontok kiépítése, padlózat csere, válaszfal és álmennyezet építés, önműködő ajtók beépítése. A belsőépítészeti átalakítással a projektarányos akadálymentesítést is elvégezzük. 

A kialakított terek: 

 • Oktató és előadóterem
 • Helyismereti gyűjtemény és kutatóterem
 • Oktatótérként is használható olvasóterem, közösségi tér
 • Gyermekfoglalkoztató tér

 

2. A könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, nyomtatók, szoftverek, számítógépek (használói- és munkaállomás), laptopok, projektorok, szkennerek, egyéb IKT-eszközök és szoftverek.

 

3. A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése.

 

A megvalósítás helyszínei:

 • Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (DFMVK) , Zalaegerszeg, Deák tér 6. 
 • József Attila Városi Tagkönyvár (JAVTK), Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. 
 • Apáczai Csere János Tagkönyvtár (ACSJTK), Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.

Sajtómegjelenések:

 • Arany Horváth Zsuzsa: Fejlesztések várhatóak a zalaegerszegi könyvtárakban = Zalai Hírlap, 2018. március 20.
 • Pánczél Petra: Új közösségi terek a könyvtárban= Zalamédia, 2018. március 20.
 • Fejlesztenek - Megszépül a megyei és városi könyvtár. A Zalaegerszegi Televízió Híradója, 2018.márcus .20.
 • Kolozsvári Ilona: Új terek és új, tanulást segítő programok a könyvtárakban = Zalaegerszegi 7 nap. 2018. március 23. 5. p.
 • Pánczél Petra: Belsőépítészeti átalakítás a könyvtárban. = Zalaegerszeg, 2018. március 27. 1, 5. p.
 • Több milliós könyvtári fejlesztések. Kulturkör. Szerk. Mozsár Eszter = Zalaegerszegi Televízió, 2018. március 30. 18.30 óra
 • Pánczél Petra: Megújult az olvasóterem és az olvasói fogadótér. = Zalamédia, 2018. szeptember 3.
 • Pánczél Petra: Megszépült a fogadótér, az olvasóterem = Zala Egerszeg, 2018. szeptember 5., 1., 5. p.
 • Fejlesztések és táborok a könyvtárba - nyáron sem pihennek az intézményben Kulturkör. Szerk. Mozsár Eszter = Zalaegerszegi Televízió, 2018. június 22.
 • Sebestyénné Horváth Margit: EFOP pályázatok megvalósítása a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban = Zalai Könyvtári Levelező, 2018. 1. sz. 42-45. p. Online elérhető itt!
 • Pánczél Petra: Olvasás és tanulás megújult környezetben = Zalamédia, 2019. január 28.
 • Megújult. A Zalaegeszegi Televízió Híradója, 2019. január 28.

 

 

 

 

 


Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap