Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - EFOP-3.7.3-16

Az egész életen át tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben

A kedvezményezett neve: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
A projekt címe: Az egész életen át tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben
A szerződött támogatás összege: 24 013 312,-  Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 % 
A pályázat benyújtása. 2017. május 10. 

A projekt ideje: 2018. június 1 - 2019. november 30.
Kódszám: EFOP-3.7.3-16-2017-00086

Projektmenedzser: Sebestyénné Horváth Margit

Szakmai vezető: Kovácsné Pacsai Edit

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre.

A beavatkozás célcsoportját a köznevelésben részt nem vevő ifjúság és felnőtt korosztály, kiemelt célcsoport a hátrányos helyzetűek.

A projekt keretében minimum 267 fő részvevővel számolunk, ebből 141 fő hátrányos helyzetű (53%), továbbá 21 fő munkanélküli és 23 fő inaktív.

Összesen 12 oktatási programot tervezünk és 5 különböző tanulási formát valósítunk meg a projekt 18 hónapja alatt.

  1. Havi szakkör (6 képzési program)
  2. Foglalkozássorozat (1 képzési program)
  3. Műhelyfoglalkozás (1 képzési program)
  4. Ismeretterjesztő előadássorozat (1 képzési program)
  5. E-learning foglalkozások (3 képzési program)

A programok témái: egészséges életmód, irodalom, mindennapi élet, család, háztartás, történelem, pszichológia, gasztronómia, földrajz, útleírás, film, színház, helytörténet, internethasználat, elektronikus ügyintézés. Igény mutatkozott több érdeklődési terület összekapcsolására is, ezért komplex témákat összefogó tanulási formákat alakítottunk ki.
A pályázat megvalósításában a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár három intézményegysége és két fiókkönyvtára vesz részt: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (DFMVK), József Attila Városi Tagkönyvtár (JAVTK), Apáczai Csere János Tagkönyvtár (ACSJTK), a DFMVK Ságodi Fiókkönyvtár és a DFMVK Zalabesenyői Fiókkönyvtár.


Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap