Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

Családbarát szolgáltatóhely 2019

KÖNYVTÁRUNKRÓL

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zalaegerszeg Megyei Jogú Város megyei és városi hatókörű könyvtári feladatokat ellátó kulturális intézménye. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár stratégiai céljai között is szerepel, hogy a könyvtár egyre jobban megfeleljen a használói környezet elvárásainak, alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. 
Célunk, hogy a könyvtár infrastruktúrája, szolgáltatásrendszere, szervezete, humán erőforrása alkalmassá váljon a korszerű, minőségi tevékenység végzésre, szabadon és akadálymentesen biztosítsa a könyvtári dokumentumok legszélesebb körét, az információs szolgáltatásokat, kulturális és közösségi programokat a használók megelégedésére.
E célok megvalósítását szolgálják az intézmény által elnyert európai uniós pályázatok, további belföldi támogatások, pályázatok, valamint egyéb lehetőségek. Korábban európai uniós forrásból jelentős infrastruktúrafejlesztésre nyílt lehetőségünk: az EFOP-4.1.8.16 kódjelű, az oktatási célú terek fejlesztését támogató projekt keretében több mint 82 millió Ft-ot fordíthattunk három könyvtárépületünk modernizálására, korszerű információs technológia, eszközök, szoftverek, bútorok beszerzésére, illetve az akadálymentesítésre. 
Kiemelten fontosnak tartjuk az olvasókat kiszolgáló közösségi terek fejlesztését, a klimatizálás bővítését, oktatást segítő számítógépek, digitalizáló eszközök, kényelmes és célszerű bútorok folyamatos beszerzését, beépítését. 
Az egész életen át tartó tanulást illetve az oktatást két, 2018-ban indult európai uniós pályázat is támogatta: az EFOP 3.3.2 pályázat az oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások alapján valósul meg, az EFOP 3.7.3 pedig különböző lakossági csoportok, civil szervezetek számára kínált fel életen át tartó tanulási, képzési lehetőségeket. 
Ezeket további belföldi források, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai, alapítványi hozzájárulások is támogatták: így került sor olvasótáborok tartására, vetélkedőkre, szavalóversenyekre, információs kompetenciákat fejlesztő tanfolyamokra, könyvtárosok, pedagógusok megyei szintű továbbképzésére.  A KIFÜ NIIF és a könyvtárunk között fennálló együttműködési megállapodás szerint biztosítottuk a partner közgyűjtemények, oktatási intézmények számára Zalaegerszegen az internet szolgáltatást, és fejlesztéseket is végrehajtottunk a közvetítő hálózaton.

MINŐSÉGI INNOVÁCIÓ

A könyvtári szolgáltatások minőségének javítása érdekében átdolgoztuk és életbe léptettük a Könyvtárhasználati Szabályzatot. Beleépítettük a GDPR kötelező elemeit, új szolgáltatási opciókat, kedvezményeket is kidolgoztunk, jelentős lépést téve a teljes körű intézményegyesítés irányába; a minőségbiztosítás több más elemét is sikerült megvalósítanunk. 
Munkatársaink felkészültsége érdekében számos esetben biztosítottunk képzési, továbbképzési lehetőségeket, konferenciákon, szakmai tanácskozásokon való részvételt.
A humán erőforrás megtartása és motiválása érdekében továbbfejlesztettük az elismerési lehetőségeket, gyakrabban és céltudatosabban éltünk ezekkel a lehetőségekkel. 

CSALÁDBARÁT SZEMLÉLET

Könyvtárunk számára a társadalmi szerepvállalás,a családbarát szemlélet erősítésének területén fontos előrelépés volt, hogy intézményünk csatlakozni tudott a 2019-ben indult, új, egységes és ingyenes Családbarát Hely tanúsító védjegy pályázati programhoz.
E védjegy tulajdonosa pozitív értelemben megkülönböztetheti magát versenytársaitól, és előnyt szerezhet a minőségi munkavállalókért folytatott küzdelemben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott kormányzati program keretében intézményünk ingyenesen, kötelezettség mentesen pályázhatott a Családbarát Szolgáltató Hely minősítéshez, mely a jövőben a Kormány által támogatott, működésüket elősegítő intézkedések igénybevéltelére ad lehetőséget. 
A www.csalad.hu/csaladbarathely, honlap részletes információval szolgál a Családbarát Hely tanúsító védjeggyel kapcsolatban. 
Intézményünk számára nagy megtiszteltetés volt, hogy az intézményi regisztrációt követően az online kérdőív kitöltése, elbírálása és a helyszíni auditáció során sikeresen szerepelhettünk ezen a pályázaton. 
A tanúsítvány átadására 2019. december 11-én, ünnepélyes keretek között került sor.

KÖNYVTÁRUNKRÓLCSALÁDBARÁT HELY TRANÚSÍTÓ VÉDJEGY BRONZ FOKOZAT

https://csalad.hu/csaladbarathely/dijazottak/2019
Mit jelent számunkra a Családbarát Hely bronz fokozatú védjegy?

  • A családbarát szemlélet egy pozitív társadalmi üzenetet hordozó érték, mellyel könyvtárunk hozzájárulhat a minőségi közösségi szemlélet térhódításának támogatáshoz, társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez. 
  • Család és közösségbarát rendezvényeinkkel részt vehetünk a megye kulturális sokszínűségének támogatásában.
  • Hagyományőrző, értékteremtő generációs programjainkkal a helyi közösségek támogatásával a társas és emberi kapcsolatok kohézióját is erősíthetjük.
  • Családbarát gondolkodás előtérbe helyezése a program és rendezvényszervezésben.
  • Családbarát környezet kialakítása, folyamatos eszközfejlesztés, közösségi terek innovációja.
  • Családbarát szolgáltatásrendszer fejlesztése, népszerűsítése.

Közösségi hírek:
https://www.facebook.com/dfmvk/posts/2898188716893896

https://www.facebook.com/dfmvk/posts/2896784923700942

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/csaladbarat-szolgaltatohely-a-megyei-konyvtar-3535563/

Családbarát intézkedésekkel kapcsolatos írásbeli tájékoztató a munkavállaló számára belépéskor

•    Segítség élethelyzetükből adódó probléma esetén:(műszakcsere, rugalmas munkaidő, részmunkaidő, home office);
•    Munkába járási és utazási támogatás,
•    Családi rendezvények (mikulás ünnepség, csapatépítő napok, részvétel a városi farsangon);
•    Városi programokon, (Kultúra Napi Ünnepi program) és a társintézmények (múzeum, levéltár, Keresztury Dezső VMK; Városi Hangverseny és Kiállító terem) rendezvényein való ingyenes részvétel, tiszteletjegy igénylés lehetősége;
•    Egészségügyi szűrővizsgálat (látás vizsgálat szervezése);
•    INTERSPAR - kedvezmény kupon (havonta 4 db 20%-os kupon);
•    Belső ingyenes képzések szervezése (online marketing, fotózási ismeretek)
•    Szabadságok kiadásánál (családi okok, iskolaszünetes stb.) élethelyzet figyelembe vétele;
•    Kisgyermekek fogadására alkalmas munkahelyi környezet kialakítása;


(A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár minden intézményegységében a   gyermekkönyvtári részlegek tervezésénél figyelembe vettük a kisgyermekek igényeihez igazított, a biztonságos, gyermekbarát (bútorzat, pihenőhely) környezet kialakítását;


Zalaegerszeg, 2020.január 1.

    Kiss Gábor
       igazgató
 

 

 

/ Kapcsolódó képek


Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap