Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

Küldetésnyilatkozat

 

A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapvető célja és küldetése, hogy korlátozás nélkül biztosítsa a dokumentumokhoz és az információhoz való hozzáférést a város és a térség lakossága részére. Települési és megyei feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár.

Küldetését a könyvtár épületében a nyitva tartási időben, valamint honlapján keresztül online formában időtől és tértől függetlenül biztosítja.

Küldetését korszerű gyűjteményépítéssel, minőségileg fejlesztett szolgáltatásokkal, használóközpontú, családbarát és közösségépítő programokkal, munkatársainak naprakész szaktudásával valósítja meg.

 

E megvalósítás során

  • szolgálja az élethosszig tartó tanulást minden korcsoport számára, segíti az önálló ismeretszerzési készségek kialakítását és fejlesztését;
  • rendezvényeivel elősegíti az olvasáskultúra fejlesztését, a kulturális értékek közvetítését, az életminőség javítását, közösségek kialakulását;
  • szolgáltatásait a társadalmi környezet, a gazdaságosság, a használók igényeinek figyelembe vételével fejleszti;
  • helyismereti gyűjteményével és a kapcsolódó szolgáltatásokkal erősíti a megyében élők kötődését lakóhelyükhöz;
  • online szolgáltatásaival és tartalomépítéssel motiválja a távoli használatot;
  • hátrányos helyzetű használói számára biztosítja az esélyegyenlőséget a hozzáférésben, segíti a hátrányok leküzdését;
  • szervezi a megyében dolgozó könyvtárosok továbbképzését;
  • a kistelepülésen élők számára teljeskörű kulturális szolgáltatást nyújt.

 

 

 


Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap