Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

Könyvtárunk története

 

”Ohajtásunk csak az vala, hogy Hazánk szabadságának boldogító javaiban mások is részesüljenek…” (Deák Ferenc)

Zalaegerszeg legszebb terén, a régi vármegyeháza előtt áll Deák Ferenc szobra. A nagy politikus itt kezdte közéleti pályafutását; ennek emlékére emelte a szobrot a vármegye közönsége 1879-ben, halála után három esztendővel. Kultúrapártoló szemléletének tiszteletére 109 évvel később róla nevezték el a megye legnagyobb közkönyvtárát.

Zala megyében először a XIX. század első felében próbálkoztak közkönyvtár alapításával, Skublics Károly földbirtokos adományára támaszkodva. Ez a gyűjtemény ma a megyei levéltárban található. Intézményünk egyik jogelődjét, a zalaegerszegi körzeti könyvtárat 1950-ben hozták létre, 1952-től működünk megyei könyvtárként. 1967-ben emelt épületünket, amely a tér nyugati oldalán áll, elválasztva egymástól az árnyas ligetet és a nyüzsgő piacteret, 1992-95 között felújították és átalakították, hogy harmonikusan illeszkedjen a történelmi környezetbe. 2013-ban, önkormányzati döntéssel egyesítették a Deák Ferenc Megyei Könyvtárat és a József Attila Városi Könyvtárat, amely 1963 óta szolgálta a város olvasóközönségét. Az új intézmény neve Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár lett. Ehhez a könyvtári szervezethez csatlakozott 2016-ban az Apáczai Csere János Tagkönyvtár, így Zalaegerszegen a központi könyvtár mellett két tagkönyvtárban és öt fiókkönyvtárban várjuk olvasóinkat. Jogkörünk a jelenleg érvényes törvényi szabályozás szerint megyei hatókörű városi könyvtár. Zala megye önkormányzatai 1992-ben szerződést kötöttek, amelyben a megyei könyvtárat hálózati központtá jelölték ki, és legfontosabb feladatául a megye minden lakosa számára nyújtandó, általános felsőfokú könyvtári szolgáltatások biztosítását szabták meg. A hatályos jogszabály szerint ezek közvetlenül, vagy szolgáltatás megrendeléssel vehetők igénybe. 2013-ban jött létre - a korábban kialakított együttműködési feltételek között - a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR), melynek keretében 246 megyei település könyvtári ellátását biztosítjuk. Ebben a tevékenységünkben partnerünk a keszthelyi, lenti, letenyei és a nagykanizsai városi könyvtár is.

Átlépve a 21. századba, pályázati és fenntartói támogatással, intézményünk életében sok változás történt. Az olvasói igények figyelembe vételével átrendezésre, felújításra kerültek könyvtáraink belső terei, hangulatos olvasói - közösségi helyeket alakítottunk ki. A környezettudatos szemléletet támogatva ÖKO- sarkokat hoztunk létre és törekszünk a zöld könyvtár megvalósítására. Európai Uniós pályázatok segítségével megújult a gyermekkönyvtár, kialakításra került a 120 fő befogadására is alkalmas rendezvénytermünk és megvalósult a digitális esélyegyenlőséget szolgáló informatika-oktatóterem; számtalan rendezvény, foglalkozás, tanfolyam szolgálja a hagyományos olvasás és a digitális írástudás népszerűsítését. Intézményünk egyre inkább olyan közösségi-olvasóbarát hellyé válik, ahol a kulturált, családbarát és minőségi szolgáltatás biztosítása az elsődleges.

A szolgáltatások igénybevételére számos lehetőséget kínálunk. Helyben minden dokumentum és információs adatbázis használható, az állományvédelmi szempontok betartásával. A beiratkozott olvasók és az alkalmi látogatók az olvasószolgálatokhoz fordulhatnak igényeikkel. Könyvtárunkban több alkalommal is nagyarányú informatikai fejlesztés valósult meg, így ma már igénybe vehető a teljes körű számítógépes katalógus és az Internet hozzáférés. Az olvasói igényeket helyben és távoli hozzáféréssel, online módon is ki tudjuk szolgálni.

Könyvtárunk ma több mint 340 ezer dokumentumával áll az olvasók rendelkezésére. Az állomány döntő többségét a könyvek teszik ki, melyben a nagy értékű muzeális példányok éppúgy megtalálhatók, mint a fontos helyismereti kiadványok, vagy a legújabb szak- és szépirodalom. A könyvek mellett a legfrissebb tájékozódást a napi és hetilapok, folyóiratok kínálják, melyekből több mint 250 félét vehetnek kézbe olvasóink. Zenei gyűjteményünkben hagyományos és CD-lemezek várják az érdeklődőket. Látássérült olvasóink számára speciális hangoskönyveket biztosítunk.

 

 

 


Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap