Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

Családbarát munkahely 2020

CSALÁDBARÁT HELY – MUNKAHELY TANÚSÍTÓ VÉDJEGY BRONZ FOKOZAT 2020

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2020-ban sikeresen pályázott a Családbarát Hely Családbarát Munkahely tanúsító védjegy Bronz fokozat elnyerésére. Intézményünk már 2019-ben elnyerte a Családbarát Hely (Szolgáltatóhely) minősítés bronz fokozatát

https://csalad.hu/csaladbarathely/dijazottak/2020

A támogatott pályázat célja, olyan munkahelyek támogatása, ahol a családokat támogatják, védik, segítik. Ennek megvalósításában a munkahelyek jelentős szerepet töltenek be.

Fentiek támogatására a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a Családbarát Hely tanúsító védjegy létrehozásával mindenki számára kiszámítható minőséget jelentő tanúsítási rendszert dolgozott ki. Ez a védjegy hitelesen bizonyítja a munkavállalók számára, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát szemléletű, azaz családbarát munkahelyként működik, mely egyúttal a szervezet társadalmi felelősségvállalását is igazolja.

A családbarát szemlélet a modern társadalomban pozitív közösségi üzenetet hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel és vonzerővel bír napjainkban. A védjegy elnyerésével a pályázó pozitív értelemben megkülönböztetheti magát piaci, kulturális versenytársaitól, valamint előnyt szerezhet a minőségi munkavállalókért folytatott küzdelemben. Fiatal, családos munkavállalóknak nyújthat biztos és kiszámítható munkahelyet, kiemelve, hogy stratégiájában és jövőképében, esélyegyenlőségi és egyéb dokumentumaiban is ezt a szemléletet támogatja. Ezáltal is erősíti a helyi társadalmi megbecsültséget, és a fenntartóval szembeni minőségi elköteleződést, a meglévő és a majdani munkaerő munkahelyi családcentrikus támogatását. A minősítés elnyerése a szervezet munkatársai számára biztosított családbarát szempontok iránti elkötelezettségéről szolgáltat hitelességet. Azt gondoljuk, hogy az elnyert tanúsítással jelentősen megnőhet a munkahelyeink munkaerőt megtartó és munkaerőt vonzó képessége, a szolgáltató helyek tekintetében pedig nagymértékben hozzájárul az adott szolgáltatás piaci sikerességéhez.

A Bronz Fokozat elnyerése fontos versenyelőnyt jelent a védjegyjogosultnak a PR és CSR (társadalmi felelősségvállalás) tekintetében, vonzóbbá teszi a minősítést megszerző szervezetet a munkavállalók és ügyfelek körében. Az auditáló szakember képet kaphatott az intézményünk által szervezett családbarát csapatépítő projektekről is. Ezek a rendezvények közelebb hozzák a különböző munkacsoportokban, és intézményegységeinkben dolgozó kollégáinkat is. A találkozások kötetlen formában nyújtanak közösségi élményt és tapasztalatcserét, kompetenciafejlesztést. Az intézményi közösségi eseményekről közzéteszünk a munkatársi listáinkon elektronikus értesítőt, plakátot, meghívót. Rendezvénytermünkben munkatársaink számára karácsonyi kézműves program került megrendezésre. Szakmai megújulást segítő, integrált könyvtári rendszer belső képzést szerveztünk. A rugalmas munkavégzési lehetősége (pl.: home office lehetőség), egészségtámogató kezdeményezéseket (stresszkezelés, hangtálterápiás foglalkozás, gyógynövény előadás,) valósítottunk meg.

 

Könyvtárunk kiemelt figyelmet fordít a családtudatosságot támogató kommunikációra szervezeten belül és kívül. A munkaadó figyelembe veszi a munkavállalóktól beérkező, családbarát intézkedéssel kapcsolatos kéréseket, javaslatokat és ez alapján bővíti családbarát intézkedéseinek körét (pl. szabadságterv).

Könyvtárunkban az online felületen és nyomtatott formában is elérhetőek családbarát intézkedéseink, mindenki számára elérhető módon megjelennek a belső szabályzatokban, utasításokban (pl. Kollektív szerződés, Képzési stratégia, Esélyegyenlőségi terv). A könyvtár munkatársai gyermekeinek gyermekfelügyelet biztosít (pl. óvodai/iskolai szünetekben). A gyermekek felügyelettel használhatják az Ovi – sarok, Tini - sarok kuckókat is. Emellett társasjátékok, babzsákok állnak rendelkezésre.

Kisgyermekek fogadására is alkalmas munkahelyi környezet kialakítását végeztük el (pl. gyereksarok kialakítása, szoptató anyák gyermekükkel együtt történő munkavégzésének lehetővé tétele). Könyvtárunk gyermektáboroztatásban való részvételi lehetőséget tud kínálni a munkavállalóink gyermekeinek.

Munkatársaink kreatív ötleteit intézményünk támogatja és segíti a megvalósítást is. pl.: Európai Hulladékcsökkentési hét keretében az üveg újrahasznosítására kaptunk jó ötleteket, vagy műanyag kupakgyűjtési akcióprogramunk szerveződött könyvtárunkban, ezzel is a Zöld Könyvtári szemléletet erősítettük.

Könyvtárunk a munkafeltételek optimalizálásával, a családtámogató intézkedéseivel a mostani és leendő munkatársainak kínál pozitív munkahelyet. Jövőképében és stratégiájában elkötelezett a jövőben családbarát szolgáltatások támogatására.


Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap