Álláspályázat - Városi könyvtárba, gyermekkönyvtárosi pozícióra

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
József Attila Városi Tagkönyvtár


Gyermekkönyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekkönyvtárosi, olvasószolgálati feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Felsőfokú képesítés, Okleveles könyvtáros,

         Munkakör ellátásához - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         Szakmai önéletrajz, Előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

         Pedagógus végzettség, tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

         Jó szintű TEXTLIB integrált könyvtári rendszer ismerete,

         Jó szintű Jó szintű kommunikációs készség,

         Jó szintű Önálló munkavégzés képessége,

         Jó szintű Kreativitás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor nyújt, a 0692311341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekkönyvtáros.

         Személyesen: Kiss Gábor, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.dfmvk.hu - 2019. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dfmvk.hu honlapon szerezhet.

  

 

 

címkék: