Figyelem! Fontos felhívás!

Könyvtárközi kölcsönzés

Beiratkozott olvasóinknak

-A könyvtárunkból hiányzó műveket más bel- és külföldi könyvtárakból kölcsönözzük, az olvasók kérésére. Ez esetben a kölcsönadó könyvtár előírásait (helybenhasználat, kölcsönzési határidő, stb.) kell betartani.
-A külföldi könyvtárközi kölcsönzést az Országos Széchényi Könyvtár közvetítésével végezzük, mely dokumentumonként 4500,-Ft, ill. másolatok esetében a küldő könyvtár másolási díja és postaköltsége.
-Könyvtárközi kölcsönzés igénybevételekor a kért dokumentum postaköltségének 50 %-a az olvasót terheli.
-A könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum késedelmi díja 60 Ft/nap/dokumentum.
-Másolatkérés esetén a küldő könyvtár által megállapított árat kell fizetni. Elektronikus másolatokért általában nem kell térítési díjat fizetni, felhasználhatóságukat azonban a szerzői jogi törvény szabályozza.
-Ha a más könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – melyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megtérítenie.

Könyvtáraknak

-Könyvtárunk az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) szolgáltató könyvtára.
-Eredeti dokumentumok átkölcsönzése díjtalan, a visszaküldés postaköltségét a kérő könyvtár fizeti.
-Fénymásolatok küldésekor a mindenkori másolási díjat kérjük a felhasználótól.
-A folyóiratokat eredetiben nem kölcsönözzük, de fénymásolat kérhető.
-A kölcsönzési határidő 1 hónap, a határidő meghosszabbítható, ha nincs előjegyzés a kért műre.
-A kölcsönzésben lévő dokumentumokat előjegyezzük, erről értesítjük a kérő könyvtárat.
-Az olvasótermi állomány, a helyismereti dokumentumok eredetiben csak indokolt esetben, és rövidebb határidővel kölcsönözhetők.
-A kéréseket ­­­­­­- a bibliográfiai adatok pontos közlésével és a kívánt teljesítési mód megadásával - hagyományos kérőlapon, (92-311-341), e-mail-ben (kkozi@dfmk.hu) is elfogadjuk. Elektronikus katalógusunkban a keresett dokumentum megtekintésekor a „Könyvtárosoknak” funkció után megjelenő nyitott könyv-ikonra kattintva (egy űrlapot kitöltve) küldhető el a kérés.

címkék: