Kötészet, restaurálás

FRISS: Megjelent könyvrestaurátor munkatársunk,
Cserhalmi Henriette tanulmánya,

"Könyv és papírrestaurálás a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 1988 - 2018"
címmel.
Az írás megtekinthető az alábbi kiadványban.

A Zala Megyei Könyvtár 1956-ban hozta létre könyvkötő műhelyét. Fő tevékenysége az intézmény megőrzésre szánt napilapjainak, folyóiratainak bekötése, az elhasznált könyvek rendbetétele, újrakötése. A könyvkötők reprográfiai eszközzel előkészített állandó kiadványokat (Zalai Könyvtári Levelező, Olvasó Lurkó, Gyermekkönyvtári információk) és egyéb foglalkozásokhoz, rendezvények kapcsolódó puhakötéseket, irkafűzéseket is előállítanak. Megyei szolgáltatásként a zalai városi könyvtáraknak és a kistelepülési könyvtárellátási tevékenységnek hasonló feladatokat teljesítenek. A határon átnyúló kapcsolatok erősítésére a szlovéniai magyar nemzetiség intézményeinek (Lendva Városi Könyvtár, Népújság Szerkesztősége, Mura Vidéki Rádió) végeznek kötészeti tevékenységet. A zalai közgyűjtemények (Göcseji Múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára) számára kötészeti, restaurálási, állagmegóvási segítséget nyújtanak.

A könyvtár muzeális értékű állományát felsőfokú restaurátor végzettségű munkatárs kezeli, ennek keretében régi napilapok savtalanítását, újrakötését végzi. A megye közintézményei, egyházai által egyedileg felmerülő restaurálási, állagmegóvási igényeket is teljesíti.

A műhely dolgozói intézményeknél, iskoláknál kézműves foglalkozásokat vezetnek, a restaurátor szakmai konferenciákon előadásokat, tájékoztatókat tart.

A műhely - ismertető letöltése (ppt 141Mb)