Küldetésnyilatkozat

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapvető célja és küldetése, hogy korlátozás nélkül biztosítsa a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést a város és a megye lakossága részére. Olyan települési és megyei feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, amelynek célja, hogy minden nyilvánosságra került információt és adatot közvetítsen, biztosítva a nemzeti és egyetemes kultúrához való hozzáférést.

Küldetését a könyvtár a nyitva tartási időben, valamint honlapján keresztül, online formában időtől és tértől függetlenül biztosítja.

Zala megye és Zalaegerszeg megyei jogú város lakosságának könyvtári és információs szolgálata mellett ellátja a Kistelepülési Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben meghatározott szerepét és feladatait. Törvényben megfogalmazott állami feladata a területén működő könyvtárak együttműködésének szervezése, a települési könyvtárak tevékenységének segítése, a Kistelepülési Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése. Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt az 5000 lakos alatti települések számára, megtervezi és koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését.

Arra törekszik, hogy könyvtári és információs központként működjön, melyet gyűjteményépítéssel, minőségileg fejlesztett szolgáltatásokkal, közösségi, kulturális, olvasóbarát programokkal, munkatársainak naprakész szaktudásával valósít meg.

Tevékenysége során

- szolgáltatásait a társadalmi környezet, a gazdaságosság, a használók igényeinek figyelembe vételével fejleszti; dokumentum és információközvetítő központként személyre szóló tájékoztatással, tanácsadással működik.

- naprakészen szolgálja az oktatás, felsőoktatás pedagógiai és információs igényeit;

- szolgálja az élethosszig tartó tanulást minden korcsoport számára, segíti az önálló ismeretszerzési készségek kialakítását és fejlesztését;

- rendezvényeivel elősegíti az olvasáskultúra fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését, a kulturális értékek közvetítését, az életminőség javítását, közösségek kialakulását;

- helyismereti gyűjteményével és a kapcsolódó szolgáltatásokkal erősíti a megyében élők kötődését lakóhelyükhöz;

- elkötelezettje Zala megyének, bemutatkozási lehetőséget kínál a régió művészeinek, tudósainak, gyűjtőinek. Segíti a térség természeti értékeinek, hagyományainak kutatását;

- online szolgáltatásaival és tartalomépítéssel motiválja a távoli használatot;

- hátrányos helyzetű használói számára biztosítja az esélyegyenlőséget a hozzáférésben, segíti a hátrányok leküzdését;

- a kistelepülésen élők számára komplex kulturális szolgáltatást nyújt;

- szervezi a megyében dolgozó könyvtárosok továbbképzését.

 

 

 

 

címkék: