Figyelem! Fontos felhívás!

Szálinger Balázs: Köztársaság

-könyvajánló-

 

Semmi sincsen, mi

 

Semmi sincsen, mi ne lett volna már egyszer,

Csak mindíg újabb betyárokkal verekszel,

Édes állam, s ahova el nem érsz,

Ott más a szív, a fegyver és az ész.

 

Magasra nőttél, harcolsz villámmal, jéggel,

Vándormadár jön, ágaid veri széjjel,

S a gyökered jó ember sose látta:

Leér az éjszakás rablóvilágba.

 

Semmi sincsen, mi ne lett volna már egyszer,

Mindíg kizöldülsz, és mindíg megbetegszel.

De állsz, s míg állsz s törzsed vastagodik:

Ereidben álmodunk valamit.

 

   Szálinger Balázs új könyve különleges költői körutazás, mely napjaink Magyarországáról indul, hogy a három műnemen (líra, dráma, epika) és Róma birodalmán keresztül a közeljövő Budapestjére térjünk vissza. Szálinger nagy témája a közélet és a magánélet egymástól elválaszthatatlan egységellentéte. A feszült egymásrautaltságot humorral és iróniával, sokszor a történelem segítségével oldja fel, ez távolítja és nagyítja a Köztársaság tétjét: hogyan tudunk hitelesen megszólalni privát dolgainkról a nyilvánosság előtt? Hogyan lehet közünk saját magunkhoz a mindenkori többieken keresztül? Ezt járja körül több versciklusban és egy drámában, hogy a Háború című utópisztikus szerelmi verses elbeszélés zárja a könyvet. Napjaink Budapestje, látszólag minden rendben, mindenki rohan, teszi a dolgát, tehát semmi sincs rendben. Ugyanazon a napon robban ki a III. világháború és érkezik visszafordíthatatlan pontjához egy szakítás is. A Köztársaság Szálinger pályájának fontos állomása: összegzés és előretekintés egyazon mozzanatban. A költő játékos és termékeny lírai teret hozott létre, melyben a műnemek és a műfajok, a témák és a motívumok is változatos módon illeszkednek a kötet történetívéhez.

Szálinger Balázs zalai származású, József Attila-díjas költő.

Kötetét keresse könyvtárunkban.

 

Forrás: libri.hu