Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

Könyvtáros kollégát keresünk

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

                       

pályázatot hirdet

Olvasószolgálati könyvtáros

munkakör betöltésére.

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati könyvtáros

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására a 2012. évi I. törvény (a Munka törvénykönyve) és a Kollektív szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Felsőfokú képesítés, Okleveles könyvtáros,

         Munkakör ellátásához - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         Szakmai önéletrajz, Előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

Elvárt kompetenciák:

         Jó szintű kommunikációs készség,

         Jó szintű Integrált könyvtári rendszerek ismerete,

         Jó szintű Önálló munkavégzés képessége,

Stressz tűrő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor nyújt, a 06-92-311-342 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Olvasószolgálati könyvtáros.

         Személyesen: Kiss Gábor, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dfmvk.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 


Tagintézmény

Deák Ferenc

Megyei és Városi Könyvtár

Aktuális

Galéria

Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap