Figyelem! Fontos felhívás!

Könyvajánló 2020. március

Szenvedélyek, feledést nyújtó kedvtelések, hobbik, különleges képességek. Csiffáry Gabriella önyvében 69 híres magyar művész, tudós, történelmi személyiség alig ismert oldalát mutatja meg az olvasónak.
Ki gondolta volna, hogy Beatrix királyné remek sakkozó volt, Jókai szenvedélyes kártyás, Arany János zenét szerzett, Rákóczi bútort készített, Kossuth és Görgei kertészkedett, Táncsics sokat utazott az apostolok lován, Bartók és Kodály hegyet mászott, Rejtő Jenő pedig kiváló bokszoló volt?
A fejezeteket életrajzi jegyzetek, idézetek, levéltári dokumentumok színesítik, és eddig jórészt ismeretlen képek illusztrálják.
Csiffáry Gabriella Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa több évtizede kutatja és publikálja a magyar szellemi élet jeles képviselőinek írásos emlékeit. A szerző eddig megjelent tizenöt kötetének történeti forrásanyaga jórészt közgyűjteményekben lévő hagyatékokból és feltáratlan kéziratos anyagokból került ki.

920 C 64 A tábornok Kertje : híres magyarok szenvedélyei /Csiffáry Gabriella . - Bp. : Corvina, 2019.

 

Az algoritmusok megkönnyítik a munkánkat, és minden képzeletet felülmúló lehetőségeket teremtenek életünk szinte minden területén. A génsebészet lehetővé teszi majd szervezetünk tökéletesítését, visszafiatalítását, az életkor meghosszabbítását. Az információtechnológiának és a biotechnológiának köszönhetően fantasztikus fejleményeknek nézünk elébe, melyek paradicsomi állapotokhoz vezethetnek, de súlyos, dehumanizáló kockázatokkal is járnak: feleslegessé válhatunk és elveszíthetjük emberi mivoltunkat, arcunkat. Sokan úgy gondolják, hogy mindez a sci-fik világába tartozik, de nem, ez már a belátható jövő, a műszaki fejlődés üteme ugyanis egyre gyorsul. Már az elkövetkező két-három évtizeden belül is alapvető változásokra számíthatunk. Az új technológiák társadalmi-gazdasági hatásain kívül a szerző elemzi az Európai Unióban és a világgazdaságban végbemenő folyamatokat és megvilágítja a globális környezeti problémák jellegét is.

301 K 54 Ki akar itt superman lenni?:  digitális jövő-veszélyekkel / Kiss Károly . - Bp. : L'Harmattan, 2019.

 

Dr. Bilkei Irén főlevéltáros és dr. Vándor László régész, a rendelkezésre álló levéltári források és régészeti leletek alapján mutatják be Egerszeg 13-17. századi történetét. A kötet nemcsak a szakemberek számára lehet érdekes olvasmány.

908 B 63 Egurscug birtoktól Egerszeg végváráig : fejezetek Egerszeg történetéből a kezdetektől a 16. század végéig / Bilkei Irén, Vándor László . - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2020.

 

 

https://s02.static.libri.hu/cover/70/f/5326981_5.jpg 

A kötet a Fehérlófia mesetípus magyar és néhány távol-keleti szövegváltozatát adja közre. Ez a mese azért érdekes, mert olyan keleti párhuzamai ismertek, amelyek világosan mutatják, hogy a népmese-anyag is felhasználható őstörténeti következtetések levonására.
A Magyar Napló Kiadó és az Európai Folklór Intézet ezt a könyvet egy igen fontos műveket tartalmazó etnográfiai könyvsorozat nyitányának is szánja. A nemzeti kultúrtörténet kincsestára című sorozatban a magyar néprajzi kutatások alapművei és új értékei kapnak majd terveink szerint helyet, meghatározó kitekintéssel ezeknek az értéktudatosító munkáknak az egyetemes horizontjára is. Egyaránt szolgálni kívánva a nemzeti folklórkutatásokat, a kulturális antropológia újabb felismeréseit és a világ összehasonlító folklórtudományát. S azt a célt is, hogy minél több fiatalhoz juthassanak el világos és közérthető formában a nemzet és az emberiség kulturális történetének a közös kincsei.

398 F 35 Fehérlófia / Hoppál Mihály . - Bp. : EFI + M. Napló + Fokusz Egyes., 2019.

 

https://s03.static.libri.hu/cover/1a/9/5506272_5.jpg

A világ története 500 vasútvonal mentén című könyv olvasója – akár vonaton ülve, akár otthona kényelmében – hegyeken-völgyeken kelhet át, városokat látogathat meg, útközben pedig feltárul előtte a világ történelme.

A transzszibériai expressztől a budapesti Gyermekvasútig, a londoni metrótól a Grand Canyon-i vasútig végigkalauzoljuk az olvasót öt kontinens ötszáz hosszabb-rövidebb vasútvonalán. Útközben felfedezhetjük, hogyan alakult ki bolygónk mai felszíne, feltérképezhetjük ősi civilizációk kialakulását, és bebarangolhatjuk az évszázadokat felfedezők, vasútépítők, történelmi hősök és gonosztevők nyomában. Akár egy fényűző, faborítású hálókocsiban kelünk útra, akár egy csodaszép vidéken zakatoló fapados kirándulóvonatra váltunk jegyet, minden egyes vonatút izgalmas időutazás is egyben.

A könyv átfogó képet rajzol a vasúti közlekedés történetéről is, bemutatva olyan nagy távolságú, ikonikus utakat és rövidebb, mégis kulcsfontosságú vonalakat, amelyek történelmi szempontból érdekesek, és a vasútrajongók számára is nagy jelentőségűek.

656 B 42 A világ története 500 vasútvonal mentén / Sarah Baxter . - Bp. : Kossuth, 2019.

 

https://s03.static.libri.hu/cover/9e/7/5391707_5.jpg

A kötet a magyar középkor közel hat évszázadának 155 összecsapását mutatja be, a 899-es brentai csatától kezdve az 1490. évi csonthegyi ütközetig.

A csaták helyszíne szerint ABC-rendben szerepelnek a csatákról szóló szócikkek. A kötet tartalmaz még kronológiát, tematikus csoportosítást (mely háborúhoz tartozik az adott csata), névmutatót.

355 W 52 A magyar középkor csatái / Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs . - Bp.: Unicus Műhely, 2019.

 

https://s03.static.libri.hu/cover/e3/f/5347220_5.jpg

Beláthatnánk végre, hogy a történelem nem játszótér. Nem engedelmes szolgálóleánya az emberiség önjelölt tervezőmérnökeinek, és nem is a jó tündér, aki a kívánságokat várja. A történelem nem kívánságműsor, hanem hatóság, az intelligens értelem legfelsőbb hatósága. A józan egyeztetések és finom, érzékeny illesztések pszichikai tere. Minden óvatlanságot kegyetlenül megtorol. Nem való mindenkinek.

930 S 18 Dilettánsok történelme : honnan ered Nyugat és Kelet elhibázott viszonya? / Sári László : Bp. : M. Kvklub, 2019.

 

James Burke ebben a nagy sikerű könyvében speciális vizsgálatnak veti alá mindazokat a történelemalakító elméleteket, ötleteket, újításokat és véletlen egybeeséseket, amelyek napjaink legnagyobb technológiai vívmányiban érték el végkifejletüket. Meghökkentő éleslátással bogozza ki az összekapcsolódó események szálait, az idő, a környezet és a hely véletleneit, melyek a világ legnagyszerűbb találmányait keltették életre.

001 B 96 Kapcsolatok / James Burke  . - Pécs : Alexandra, 2006.

 

https://s04.static.libri.hu/cover/c6/8/5763905_5.jpg

1690-ben a keresztény csapatoknak sikerült visszaszerezni Kanizsa várát a törököktől, és a védők kézifegyvereiket megtartva bántatlanul elvonultak, az erődítményben maradt hadfelszerelés között mindösszesen 3486 „jancsár puskát” írtak össze az inventáriumban. A fenti eset nem tekinthető egyedinek, hiszen a visszafoglalási háborúk során számlálatlanul kerültek oszmán-török fegyverek a felszabadítók kezére, de már ezt megelőzően, az évszázadokon át tartó török–magyar csatározások idején is hozzájuthattak magyar oldalon az ellenség hadi eszközeihez. A törökök fegyverei azonban nem csupán hadizsákmányként kerülhettek magyar kézre, de ajándékként éppúgy, ahogy kereskedelem révén is. Keresztesi Pál, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem isztambuli követe például nagy összegekért vásárolt ura számára egy „merő arany hüvelyű türkiszes kardot” és „1 jáspisos tollú rubintos botot” is, hiszen a míves török díszfegyvereket a korabeli magyar és erdélyi főurak egyaránt szívesen gyűjtötték. 

A gazdagon illusztrált könyv, ezeket a fegyvereket mutatja be.

623 K 81 Jancsárpuska, türkiszes kard és rubintos bot... : oszmán-török fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeumban / Kovács S. Tibor . -  Bp. : MNM + Martin Opitz K., 2019.

 

 

https://s03.static.libri.hu/cover/d9/6/5331512_5.jpg

Magyarország 1944-es német megszállása nem utolsósorban azt a célt szolgálta, hogy a magyar gazdaságot teljes egészében a "totális háború" szolgálatába állítsák. A Vörös Hadsereg csapatainak közeledtével a magyar hatóságok és a megszállók közös törekvése volt, hogy minden mozgatható értéket "átmentsenek" a Birodalomba. Megindult Magyarország rohamszerű kiürítése.. A több tízezer evakuációs vagon és több száz uszály útját légitámadások és véletlenek jelölték ki. Rakományuk fogadása attól függött, hogy még az összeomlóban lévő Németországban, vagy az amerikai, angol, francia és szovjet zónákban találtak-e már rájuk. ...

A szerző az elhurcolt értékek felkutatására indul, s ha rájuk bukkan, visszaútjukat is igyekszik nyomon követni. A kötet aprólékos, fordulatos nemzetközi levéltári nyomozás eredménye.

943.9 D 96 Javak sorsa : az 1944/45-ben Magyarországról elvitt értékek nyomában / Dunai Andrea  . -  Bp. : Napvilág, 2019.

 

Régen az emberek úgy tudták tartósítani a kertben termett zöldségeiket, gyümölcseiket, valamint az erdőről, mezőről begyűjtött vadon termő ehető növényeket, hogy nem használtak tartósítószert – mert az nem is volt.

Hőkezeléssel, dunsztolással és bizonyos fűszerek hozzáadásával, a légmentes lezárással meg tudták akadályozni a lekvár, befőtt, vagy bármilyen házilag készített termék megromlását. Tudták, hogy lehet alkoholban, olajban, ecetben tartósítani. Ismerték a trükköket arról, hogy bizonyos mennyiségű cukor, vagy só szintén tartósító hatású: ez az alapja a gyümölcssajtok készítésének. Az aszalt, szárított gyümölcsök esetén pedig a víz elvonása és az emiatt bekövetkező cukor koncentrációemelkedés miatt állnak el hosszú ideig e finomságok.

A Herbáció magazin 14. éve szolgálja a növények különleges felhasználása iránt érdeklődő olvasótáborát. Ebben a könyvben a hagyományos tartósítási módokat gyűjtötték össze sok recepttel. 

641 N 30 Tartósítás régi módszerekkel : vadon termő ehető növények, és közismert kultúrnövények kreatív tartósítási módszerei / Nagy Z. Róbert . - Kétegyháza : Kauten Alapítvány, 2019.

 

https://s02.static.libri.hu/cover/b9/6/5674642_5.jpg

1995, Harvard Egyetem. A török szülőktől származó Selin elsőévesként találkozik először az e-maillel. A kezdő orosz szemináriumon megismerkedik egy magyar matematikushallgatóval, és minél több levelet vált vele, annál jobban belehabarodik. Plátói érzései még arra is ráveszik, hogy a nyári szünetben Ivan után utazzon Magyarországra, és egy kis Heves megyei faluban angolt tanítson a helyi gyerekeknek. Selin a magyar vidéken egy kitömött menyét szobatársa lesz, megismerkedik a Mátra Múzeum mamutjával, és egy életre megjegyzi, hogy tejföllel minden étel finomabb. A félkegyelmű fanyar humorú történet a felnőtté válás kihívásairól és egy lányról, aki viccesebbnél viccesebb helyzetek során tanulja meg, hogyan teremthet a leírt és a kimondott szó különböző valóságokat.

B 41 A félkegyelmű / Elif Batuman . - Bp. : Magvető, 2019.

 

https://s03.static.libri.hu/cover/31/6/5720065_5.jpg 

„Szórakoztató, megindító és elgondolkodtató" — Clare Mackintosh bestsellerszerző
„Keserédes, mégis bájos." — Elenaor Brown bestsellerszerző

Andrew napjai kissé komoran telnek. A munkája cseppet sem szívderítő: magányosan elhunyt emberek rokonait kutatja fel. Szerencsére szerető család várja otthon, hogy elfeledtesse vele a mindennapok gondjait. Vagy legalábbis a munkatársai ezt hiszik.
Andrew soha senkit nem akart félrevezetni, egy gyenge pillanatában mégis családot füllentett a kollégáinak. A képzelgés egy feleségről és két gyerekről menedék számára magányos hálószobájától, ahol egyetlen társaságát az Ella Fitzgerald-lemezei jelentik. Egy nap azonban új alkalmazott érkezik a céghez, Peggy. A lány úgy felpezsdíti Andrew-t, akár a friss szellő, és kibillenti a nyugalmából. Peggy tudomást sem vesz a falakról, melyeket Andrew saját maga köré épített, és barátságával szép sorban ledöntögeti őket.
Andrew-nak választania kell: elmondja az igazat és kockáztatja a barátságát Peggyvel, vagy éljen továbbra is magánya biztonságában?

Richard Roper regénye arra tanít, hogy ragadjuk meg a élet nyújtotta lehetőségeket akkor is, ha félünk, hisz a boldogság ritkán hullik az ölünkbe magától. Lépjünk ki a komfortzónánkból egy jobb élet reményében, vállalva a rizikót, hogy elveszíthetjük a lábunk alól a talajt. Az élet mindig kínál második esélyt. Talán azért, hogy azt is elszúrjuk vicces, szívmelengető és valóságos, afféle hatalmas szívű történet, amelyre mindannyiunknak szüksége van.

R 85  Az élet mindig kínál második esélyt : talán azért, hogy azt is elszúrjuk?! / Richard Roper . - Bp. : Álomgyár K., 2019.

 

https://s02.static.libri.hu/cover/75/5/5786258_5.jpg

„Mongóliában, amikor egy kutya meghal, magasan a hegyekben temetik el, hogy az emberek ne taposhassanak a sírjára. A gazdája az eb fülébe súgja azon kívánságát, hogy a kutya a következő életében emberként térjen majd vissza.  Azt mondják, nem minden kutya tér vissza emberként, csak azok, akik készen állnak erre.  Én készen állok.”

Enzo tudja, hogy ő nem olyan, mint a többi kutya. Megszólalna, ha tudna, de nincs egyebe, csak a gesztusai. Enzo igazi filozófus. Már öreg és beteg, de nem fél a haláltól, mivel meg van győződve arról, hogy halála után emberként fog újjászületni a földre.  Az egyszerre szívszorító és mulatságos, ugyanakkor gondolatébresztő regény egy család boldog és tragikus fordulatokban bővelkedő történetét meséli el. Szeretetről, hűségről, kitartásról és reményről szól. S mindezt egy emberi lélekkel megáldott kutya, Enzo meséli el nekünk.
Garth Stein regénye nem csak az Egyesült Államokban aratott sikert. A könyvet idáig húsz országban adták ki, sőt, a regényből film is készült Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried és Kevin Costner főszereplésével.

„Mélyen magunkba kell néznünk, és gyökerestül ki kell irtanunk a torz, hamis káprázatokat, mígnem az a tökéletes és igaz dolog, amiről tudjuk, hogy a szívünkben rejtőzik, ott nem áll majd előttünk.”

S 88 Enzo, avagy Az emberré válás művészete / Garth Stein . - Bp. : Tericum, 2019.

 

Televíziós műsoruk, a Feljavítók segítségével Chip és Joanna Gaines, a férj-feleség csapat valami rendkívülivé változtatta a látszólag átlagos házfelújítási vállalkozásukat. Szórakoztató személyiségük, humoruk, családszeretetük és egyedi látványterveik a legkülönfélébb emberek közül szerzett számukra rajongókat Amerikában. Minden olyan gyorsan történt, hogy tisztelőik egyre növekvő csapata eltűnődött: Kik ezek az emberek? Honnan jöttek? Mi a sikerük titka? Csomagoljak és költözzek én is Wacóba?

A Magnólia-sztori bepillantást enged az útba, amelyen Chip és Joanna idáig jutott, kezdve a legelső közös felújítási projektjükkel, egészen addig a vállalkozásig, amelyre szinte az egész vagyonuk ráment. Könyvükben jellemformáló gyermekkori történetek és csavaros fordulatok is találhatók, melyek egymáshoz és mostani életükhöz vezették őket: közös farmjukhoz, négy gyermekükhöz, számtalan állatukhoz és folyton bővülő életfeladataikhoz, mint vállalkozók, tervezők és jó szomszédok.

G 16 Feljavítók avagy Egy házasság tündérmeséje és a benne rejlő inspirációk / Chip és Joanna Gain, Mark Dagostino . - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019.

 

https://s02.static.libri.hu/cover/39/1/5739121_5.jpg

„Nem túlzás azt állítani, hogy aki elolvassa ezt a könyvet, az soha többé nem tud úgy gondolni (Steve) Jobsra, mint azelőtt."- The New York Times

 Lisa Brennan-Jobs, Steve Jobs elsőszülött lánya önéletrajzában felnőtté válásának történét osztja meg velünk, különleges portrét festve korunk egyik ikonikus alakjáról, Steve Jobsról. Korai éveiben Lisa édesanyjával, Chrisann Brennannel lakott: ekkor apja egyfajta mitikus figura volt számára, akivel csak nagyon ritkán találkozott. Később, amikor Steve érdeklődni kezdett iránta, megnyílt előtte egy villák, nyaralások és magániskolák fémjelezte, új világ. Apja figyelme boldogsággal töltötte el, de hamar megismerte Jobs rideg, kritikus, kiszámíthatatlan oldalát is. Középiskolás korában megromlott a kapcsolata az anyjával, ezért úgy döntött, az apjához költözik. Azt remélte, Jobs ettől végre olyan apja lesz, amilyet mindig is szeretett volna.

A Kisvakarcs Lisa Brennan-Jobs gyerekkorának és fiatalságának szívbe markoló története. A kötekedő, bölcs és vicces Lisa felejthetetlen kalauz, aki folyamatosan rácsodálkozik a korra, városra és a két különleges családra, amelyben él, miközben rettenetes érzésekkel viaskodik – szégyelli a puszta létét, úgy érzi nem lenne joga élni.
A Kisvakarcs izgalmas korrajz az 1970–80-as évek Kaliforniájáról, és őszinte vallomás egy meglehetősen bonyolult, ellentmondásos apa-lánya kapcsolatról.

B 88  Kisvakarcs / Lisa Brennan-Jobs  . - Bp. : HVG K., 2019

 

https://helikon.libricsoport.hu/wp-content/uploads/sites/5/2019/09/ChristieA_MissMarpleFuveskonyve_72dpi.jpg

Agatha Christie regényeinek nagy nyomozója szerény, látszólag ártalmatlan vénkisasszony. De csak látszólag! Rózsás arca, fecsegése, kötögetése mohó kíváncsiságot, kérlelhetetlen logikát és állandó gyanakvást leplez.

Ebben a kötetben megtalálható Miss Marple véleménye nagy és kis dolgokról: az emberi természetről, férfiakról és nőkről, a fiatalságról, önmagáról – és a gyilkosságról. És persze általában az életről, amihez „nagy adag bátorság kell”. Tizenkét regényből és húsz novellából válogatták össze velős mondásait és szellemesen gonosz megjegyzéseit.

A krimi királynőjének humora és bölcsessége érződik ki egyik kedvenc teremtményének szavaiból; a kötet végén pedig magyarul eddig soha meg nem jelent esszéjét olvashatjuk a női megérzések és a bűnüldözés kapcsolatáról.

C 20 Miss Marple füves könyve / Agatha Christie . - Bp. : Helikon, 2019.

 

Mítosz című könyvében Stephen Fry újrameséli a görög mitológiát a kezdetektől Midász király történetéig. Az angol humorista e művében sem fukarkodik a szellemességgel: modern nyelvezetű előadásában a klasszikus történetek olykor felhőtlenül vidámak, máskor meghatóan szépek vagy éppen szívbe markolóan szomorúak, és kivétel nélkül rendkívül szellemesek.

Mennyiben más Stephen Fry könyve, mint a hasonló témájú kötetek? A szerző arra vállalkozik, hogy közelebb hozza a mai ember számára az ókori görögséget, és a mítoszokat újramesélve rávilágítson, mennyire sokszínű, szórakoztató és élő történetek ezek. A szerző sok-sok olvasmányt, antik forrásokat és modern szakirodalmat felhasználva mesél, a mű azonban egy pillanatra sem lesz „tankönyvízű”. A Mítosz eleven, humoros, olykor félelmetes, máskor megható vagy pajzán, erotikus elbeszélések gyűjteménye, amely a világ létrejöttétől a titánok és az istenek harcán, az olümposzi rend létrejöttén keresztül az ember teremtéséig és az emberi világ arany- és ezüstkoráig követi végig a mítoszokat.  

F 94 Mítosz : görög mitológia angol humorral / Stephen Fry . - Bp. : Kossuth, 2019.

 

https://s04.static.libri.hu/cover/74/b/5702402_5.jpg

Nat, az angol titkosszolgálat 47 éves veteránja úgy érzi, hogy az operatív ügynökként töltött éveinek vége, ideje hazatérni Londonba, ahol a felesége várja. A moszkvai központból érkező egyre komolyabb fenyegetések miatt azonban el kell vállalnia még egy munkát. Rábízzák az egyik halódó londoni alállomás, a Menedék irányítását, ráadásul nem túl ragyogó kémek szedett-vedett csapatát is a keze alá kapja. Az egyetlen tehetségesnek tűnő tiszt a fiatal Florence, aki már egy ideje figyeli az orosz részleget, ráadásul beszervezte a kiábrándult szeretőjét egy, az orosz irányításra nagy befolyással bíró ukrán oligarchának.

Nat nemcsak a kémkedésben, hanem a tollaslabdában is született tehetség. Állandó hétfő esti játszmáin ellenfele akár a fia is lehetne: az egyedül élő és magába forduló Ed, aki képtelen elhinni, hogy a Brexitet megszavazták, ki nem állhatja Trumpot és utálja, hogy egy lélektelen médiaügynökségnek dolgozik. Mégis, mindennek ellenére Ed lesz az, aki Natet, a feleségét és Florence-t a politikai düh olyan útjára tereli, ami mindannyiuk életét veszélybe sodorja. Az Ügynök a terepen lankadatlan feszültséggel felépített, hol szívszaggató, hol sötét humorban bővelkedő története hátborzongató portrét fest a világ működéséről. John le Carré ismét bebizonyítja, hogy vészterhes korunkat senki nem ismeri nála jobban.

L 40 Ügynök a terepen / John Le Carré . - Bp. : Agave Kv., 2019.

“Az egyik leghálásabb regénytípus a középiskolára visszaemlékező regény. Egyszerűen nem lehet nem átélni. Egyszerűen ki van zárva, hogy az olvasó ne találja meg saját magát a szereplők között. Az élő ház is ilyenfajta, aha-élményes próza. Tamás Dénes egy húszéves osztálytalálkozó kapcsán visz vissza minket egy közös múltba, vezet végig egy iskolaépületen, egy kollégiumon, mond el közös történeteket. Hőse tele van nosztalgiával, idealizál, de a közös legendák mellett ugyanolyan pontosan emlékszik az utolsó gumipapucsra is. Nosztalgiája szinte sistereg: folyton kicsap belőle valami furcsa, sötét, nyers indulat, egy negyven körüli férfi lelkében teljes épségben megmaradt esetlen kamaszdüh, ami az eltelt idő, és a hajdani társak ellen fordul. Mer igazságtalan, sőt, gonosz lenni velük és saját magával is, hiszen merészeltek megöregedni. Így lesz Az élő ház nemcsak szép, nosztalgikus olvasmány, hanem megalkuvás nélküli, őszinte próza. Kegyetlen és kétségbeesett. Tamás Dénes írói bravúrja, hogy mégis letehetetlen.” – Kemény István

T 23 Az élő ház / Tamás Dénes  . - Bp. : Kalligram, 2019.

 

A második világháború árnyékában két idegen számára a legnagyobb kockázat egymásban megbízni…
1943 decembere. Hitler hatalomra kerülése előtt a Gerber-család nyári lakja visszhangzott a nevetéstől. Most, hogy mély hótakaró borítja a Fekete-erdőt, a német, másként gondolkodó Franka Gerber egyedül van, és úgy érzi, kilátástalan az élete. A hazájában tomboló fanatizmus és brutalitás miatt elveszítette édesapját és öccsét, így már nincs miért élnie.
Egy nap talál egy eszméletlen pilótát a hóban, aki Luftwaffe-egyenruhát visel, és az ejtőernyője libeg a szélben. Franka nem akarja, hogy a férfi meghaljon, így elviszi a családja mindentől távol lévő faházába –annak ellenére, hogy gyűlöli a rezsimet, amit a katona képvisel. De amikor kiderül, hogy nem az, akinek tűnik, a nő versenyfutásba kezd az idővel, hogy kiderítse a pilóta személyazonosságát. Miközben nyomukban a Geastapo, vajon megbízhatnak-e egymásban annyira, hogy erőiket egyesítve végrehajtsanak egy küldetést – ami pedig nemcsak a háború kimenetelét, de az életüket is örökre megváltoztatja?

D 47 Fehér rózsa / Eoin Dempsey . - Szeged : Maxim, 2019.

 

https://s02.static.libri.hu/cover/ab/6/5667251_5.jpg

Berlin, 1783. Egy fényűző szalonban, ahol arisztokraták és polgárok, keresztények és zsidók keveredtek, Sara Itzig Levy, a korszak egyik legbefolyásosabb zsidó bankárának lánya, nem mellesleg kiváló zongorista, különös ajándékot kap zongoratanárától, Johann Sebastian Bach legidősebb fiától: egy zsidógyűlölő szöveget feldolgozó kantáta kéziratát, a nagy Bach egyik ismeretlen művét. A kompozíció és zavarba ejtő üzenete végigkíséri nemcsak Sara, hanem a család utána következő nemzedékeinek életét is.

Weimar, 1945. A második világháború utolsó napjaiban egy amerikai katona, Henry Sachs régi zenei kéziratra bukkan egy elhagyott házban, amelyet magával visz, miután az őt megállító fiatal lányt akaratán kívül lelövi.

New York, 2010. Susanna Kessler éppen az életét próbálja összerakni, miután egy ismeretlen megerőszakolta és a házassága tönkrement. Nagybátyja, Henry Sachs váratlan halála után felfedezi a hagyatékban rejlő Bach-kéziratot, s elhatározza, hogy utánajár, kinek a művéről van szó, mert szeretné visszajuttatni az autográfot a tulajdonosának. Ahogy fokról fokra megismeri a darabot, annak történetét és jelentését, radikálisan megváltoznak az önmagával és családja múltjával kapcsolatos elképzelései.

Lauren Belfer kétszáz év mindennapi történelmét beszéli el két nő, Sara és Susanna életén keresztül, a 18. századtól a holokauszton át napjainkig. A rendkívül alapos kutatómunkára épülő, zenetörténeti szempontból is kifogástalan, krimiszerűen izgalmas regényben észrevétlenül keveredik valóság és fikció, miközben lényegi kérdések sora merül fel a zsidósággal, kereszténységgel, zenetörténeti múlttal, illetve a nők társadalmi szerepével kapcsolatban.

B 46 És a tűz után / Lauren Belfer . - Bp. : Park, 2019.

 

A könyvajánlók forrása:
https://corvinakiado.hu/konyvek/a-tabornok-kertje---hires-magyarok-szenvedelyei/139479987
https://harmattan.hu/konyvek/ki-akar-itt-superman-lenni/
https://magyarnaplo.hu/konyvaruhaz/szepproza/feherlofia-hoppal-mihaly-szerkeszteseben/
https://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/5043/a-vilag-tortenete-500-vasutvonal-menten
https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/tortenelem-politika/dillettansok-tortenelme-ukh-2019
https://moly.hu/konyvek/james-burke-kapcsolatok
https://www.martinopitz.hu/products/product-page/torok-fegyverek/
http://herbacio.unas.hu/spd/2/Tartositas-regi-modszerekkel
https://magveto.hu/index.php?action=konyv&id=139478373
https://alomgyar.hu/konyvek/richard-roper-az-elet-mindig-kinal-masodik-eselyt
http://www.tericum.hu/?product=enzo
https://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/5097/mitosz
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/chip-gaines-joanna-gaines-mark-dagostino-a-magnolia-tortenete-7796
https://hvgkonyvek.hu/konyv/kisvakarcs
https://helikon.libricsoport.hu/?s=Miss+Marple+f%C3%BCves+k%C3%B6nyve
https://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/5097/mitosz
https://www.agavekonyvek.hu/konyvek/ugynok-a-terepen
https://kalligram.libricsoport.hu/fooldal/konyvek/az-elo-haz/
http://maximkiado.hu/termekek/view/1724/feher_rozsa_
https://park.libricsoport.hu/fooldal/konyvek/es-a-tuz-utan/

 

 

címkék: Könyvajánló