Figyelem! Fontos felhívás!

"fényszavu emlék"

A 2014-es Országos Könyvtári Napok rendezvényeként, október 14-én, délután öt órakor

került sor könyvtárunkban  Keresztury Dezső verseiből összeállított irodalmi estre, és előadásra.

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának köszöntője után,

Dr. habil. Fűzfa Balázs egyetemi docens tartott előadást Keresztury költészetéről, kiemelve

a magyar irodalom történetében betöltött fontos szerepét.

Az előadást követően Pusztay János Prima-Primissima-díjas egyetemi tanár olvasott fel

Keresztury Dezső verseiből, zenei kísérettel.

Az est végén Tóth Judit igazgatóhelyettes köszönte meg az előadóknak a tartalmas estét,

amelyen szép számú közönség vett részt.

T.I.