Figyelem! Fontos felhívás!

Ajánló irodalmi folyóiratainkból

A lapszámok a könyvtárunkban elérhetőek és a legfrissebb számok kivételével 7 napra kikölcsönözhetőek.

 

A Helikon 1955 óta jelenik meg, évente négy számban. A folyóirat az irodalomtudomány nemzetközi kutatási eredményeiről ad tájékoztatást. Érdeklődési körébe tartoznak az irodalomelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány, a modern világirodalom elvi, történeti, módszertani kérdései és a művelődéstörténetnek az irodalommal határos területei. Számai 1963 óta tematikusak: egy-egy szakterület, illetve probléma köré szerveződnek, a lehetőségek szerint figyelembe véve a legújabb tudományos irányzatok nézeteit.

A már bemutatott témáknak a teljes listáját minden számában közreadja. Az összefoglaló tanulmányokat és a részproblémákat tárgyaló szemlecikkeket hazai és külföldi szerzők írják. Néhány irodalomtudományi alapmű, tanulmány mindmáig csak ezekben a Helikon-számokban olvasható magyarul. A folyóirat rendszeresen beszámol az irodalomtudomány nemzetközi eseményeiről, kongresszusairól, tanácskozásairól, dokumentálva az egymástól eltérő álláspontokat, módszertani vitákat.

A tematikus számok jegyzések (1955-2014) és a későbbi digitalizált számok ITT olvashatók.

facebook oldal    

 

 

A folyóirat szerkezete általában három blokkra tagolódik: a szépirodalmi, a tanulmány- és a kritikarovatra. A szépirodalmi rovatra jellemző, hogy a lap régi, neves szerzői mellett rendszeresen helyet ad a pályakezdőknek is. A tanulmány- és a kritikarovat nagy mértékben támaszkodik a pécsi egyetem oktatóinak és hallgatóinak a munkájára.

A Jelenkor olykor tematikus számokat vagy blokkokat közöl, ezekkel igyekszik átfogó, komplex anyagot adni az olvasó kezébe. Ilyenek voltak például a Mészöly Miklós életművével foglalkozó, illetve a Nádas Pétert, Esterházy Pétert, Bertók Lászlót köszöntő számaink. Júniusban 2001 óta minden évben tematikus színházi szám lát napvilágot, mely a Pécsi Országos Színházi Találkozóhoz kapcsolódik. Gyakoriak a Pécs szellemi hagyományaival, művelődéstörténetével kapcsolatos összeállítások is: ilyen volt például a 2001 novemberi szám, amely a világörökség részévé nyilvánított pécsi ókeresztény műemlékekkel vagy a 2002 májusi, amely a pécsi középkori egyetemmel foglalkozott. 2005 szeptemberében az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése előtt tette mérlegre a lap Pécs kulturális potenciálját. A nemzetközi folyóirat-együttműködés keretében a szlovén, a szlovák, az osztrák, a horvát, a cseh, más szervezésben a bosnyák és a lengyel irodalomról közölnek összeállítást.

Az 1975-től digitalizált számokat tartalmazó ARCHÍVUM ITT érhető el.

honlapfacebook 

 

 

Az Alföld egy Debrecenben megjelenő, 1950 óta működő irodalmi, művészeti és kritikai folóirat. A 2016 januárjában megalakult szerkesztőség a folyóirat nemes hagyományait igyekszik megőrizni: legáltalánosabban a nyitottság, a minőség és a tehetséggondozás alapelvét, vagyis a szellemi műhelyként való működést, viszont művészeti produkciók tágabb körét közvetíti az olvasóinak, s egyes kulturális folyamatokat nemzetközi kitekintésben is megmutat, ezért tematikus számokat, valamint szép- és szakirodalmi fordításokat is megjelentetnek.

A digitalizált folyóiratokat (1950- ) tartalmazó ARCHÍVUM ITT érhető el.

   honlap ; facebook

 

 

 

 

 

Kezdettől változatlan a lap értékelvűsége és nyitottsága, függetlenül a szerzők földrajzi vagy nemzedéki hovatartozásától, eltérő stílusoktól.    Az Irodalmi Jelen feladatának tekinti az összmagyar irodalom képviseletét, hagyományainak ápolását és változatosságának bemutatását. A világ minden táján – elsősorban a történelmi Magyarország területén – élő magyar költők, írók és műfordítók műveinek közlésével minél szélesebb olvasói rétegnek kíván jó minőségű irodalmat közvetíteni. Kohéziót teremt kortárs és klasszikus, anyaországi és határon túli, fiatal és érett irodalom között, és teret ad a nemzetek és kultúrák közötti átjárásnak is.

  A digitalizált folyóiratokat (2001- ) tartalmazó ARCHÍVUM ITT érhető el.

   honlapfacebook

 

 

 

 

Kortárs 1957-től havonta megjelenő irodalmi és kritikai folyóirat

"így indítjuk el új folyóiratunkat: — nem tervezettel, hanem művekkel, magasszínvonalú alkotásokkal óhajtunk programot adni! — Midőn átnyújtjuk olvasóinknak a „Kortárs” első számát, ilyen módon nem tűzünk címerül lobogónkra részletesen kidolgozott irodalmi programot." (forrás)

A digitalizált folyóiratokat (2002/5- ) tartalmazó ARCHÍVUM ITT érhető el., 1997-től  ITT , 1957- től ITT..

honlap  ; facebook  

 

 

 

 

 

Literatura negyedévente jelentkező irodalomelméleti folyóirat a szaktudományos elméleti és történeti tanulmányok sorát jelenteti meg lapjain, metszetét adva a hazai irodalomtudományosság széles választékának. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata. (Forrás ; bővebben )

A digitalizált folyóiratokat (2004-2018) tartalmazó ARCHÍVUM ITT érhető el

 

 

 

 

 

A 2000 magyar nyelvű, irodalmi és társadalmi havilap 1989 áprilisában indult. A 2000 megújította a magyar irodalmi folyóirat hagyományos műfaját: a kortárs magyar szépirodalmat nem izoláltan fogta fel, hanem a szellemi és művészeti kultúra – magyar és világkultúra – teljes összefüggésrendszerében, és a szépirodalmi szövegeket a szellemtudományok legkülönfélébb területein született írásokra vonatkoztatta. A 2000 a magyar irodalmat és szellemi kultúrát kezdettől fogva határok nélkül fogta fel. A határokon átjárás nemcsak az államhatárokon történő természetes szellemi közlekedést jelentette, hanem az ízléshatárokon, műfaji, ágazati, irányzati, világnézeti, sőt, civilizációs határokon, kulturális szekértáborokon, generációs határokon, továbbá a klasszikus és modern, a modern és posztmodern, a konzervatív és avantgárd szellemiség határain való szabad átjárást is.  (Forrás)

ARCHÍVUM     Honlap ; facebook

 

 

 

A Forrás  szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat.A kezdetektől érvényes a folyóiratra az az irodalomtörténetben használt besorolás, hogy „vidéken szerkesztett, de országos jelentőségű” folyóirat.

A folyóirat feladatának tartja Kecskemét, tágabb értelemben pedig Bács-Kiskun megyei szellemi életének, hagyományainak ápolását. Ennek megfelelően a szerkesztők rendszeresen foglalkoznak Katona József, Kodály Zoltán, Tóth Menyhért szellemi örökségével, s írásokat közölnek az itteni irodalomtörténeti, művészettörténeti és zenei hagyománnyal kapcsolatban. A lap szerkesztői ugyanakkor teljes magyar irodalomban gondolkodnak, a határon túli magyar alkotók éppoly természetes módon szerzői a lapnak, mint a hazaiak. (Bővebben)

   ARCHÍVUM (archívum menü) ; honlap ; facebook

 

 

 

 

Tiszatáj: irodalom, művészet, kultúra. Az irodalom, színház, képzőművészet, film, zene területéről jelentet meg ajánlókat, interjúkat, kritikákat, tanulmányokat.

A digitalizált folyóiratokat (1947-) tartalmazó ARCHÍVUM  ITT érhető el.

Honlap

 

 

 

 

2015-ben ünnepelte 20 éves születésnapját a Parnasszus költészeti folyóirat, mely a kezdetek óta arra vállalkozik, hogy a magyar irodalom legszebb hagyományait megőrző költészet legújabb értékeit állítsa a figyelem középpontjába. A folyóirat az indulás óta hangsúlyozottan politikamentes, nem tartozik egyetlen politikai vagy esztétikai felfogást hirdető táborhoz sem. Ezért helyet kap minden magyar nyelven író alkotó. A közlés egyetlen kritériuma az írás minősége. A Parnasszus írásokat közöl, nem szerzőket.

Archívum (2016-2018)  ; honlap ; facebook