Figyelem! Fontos felhívás!

2016 novemberi könyvajánló

Tallér Edina: A negyvenkettedik széken ülő nő

Tallér Edina két prózakötet után drámaíróként is bemutatkozik. A negyvenkettedik széken ülő nő című kötet három új drámája megőrzi prózai munkáinak nyelvi sokféleségét és öniróniáját, szituációteremtő képességét, de itt jobban érvényesülnek a beszélt nyelv különféle regiszterei,tempóváltásai és a szereplők bonyolultabb viszonyrendszerei.

 


(a katalógushoz katt ide)

 

Marie Force: Szerelemre teremtve

Maddie Chester elhatározza, hogy elhagyja otthonát a Gansett-szigeten, ahová csak rossz emlékek kötik, és ahol csúnya pletykák terjednek róla. Egy nap éppen kerékpárral megy munkába, hogy takarítson a McCarthy's Resort Hotelben, amikor Gansett „tékozló fia” Mac McCarthy fellöki őt. Mac azért megy vissza a városba, hogy segítsen apjának a családi vállalkozást eladni, és esze ágában sincs, hogy sokáig maradjon. Amikor fellöki Maddie-t, aki súlyos sérüléseket szerez, beköltözik hozzá, hogy ápolja, és segítsen gondot viselni a nő pár hónapos kisfiára. Hamarosan rájön azonban, hogy a villámlátogatással kapcsolatos tervét súlyos veszély fenyegeti.

 


(a katalógushoz katt ide)

 

Elizabeth Cooke: Rutherford Park

 

A Cavendishek számára Rutherford Park több, mint egy hely, amit az otthonuknak hívhatnak.

Merev szabályok és elfojtott szenvedélyek által vezérelt életük szimbóluma a pazar, kastélynak is beillő ház. 
A grófné, Lady Octavia úgy él itt, mint egy aranykalitkába zárt madár. A házasságba ő hozta a pénzt, a férje, William a rangot – a férfit is valósággal gúzsba köti, hogy címéhez és ígéreteihez híven éljen. A fiuknak, Harrynek az apja nyomdokaiba illene lépnie, ám ő a saját álmait szeretné követni, leghőbb vágya, hogy repülőgép-pilóta legyen. Eközben az alagsorban egy cselédlány olyan titkot rejteget, amely foltot ejthet az ősi és nemes Cavendish néven…

 


(a katalógushoz katt ide)

 

Karsai László: Szálasi Ferenc

Szálasival és rendszerével kapcsolatban ma is számos előítélet, tévképzet él a köztudatban és a tudományos közbeszédben egyaránt. Karsai László húsz év kutatásait összegző hatalmas művében új források, elsősorban Szálasi naplói, valamint a Hungarista Napló alapján igyekszik másfajta, árnyaltabb képet kialakítani a "nemzetvezetőről” és rendszeréről. A kötet számos korabeli dokumentumot és fotót tartalmaz, köztük eddig ismeretleneket is.

 


(a katalógushoz katt ide)

 

Nobile Officium - Az erdélyi magyar történelmi családok XX. századi sorsa

Érdekes könyvet tart kezében az Olvasó. Romániában a XX. század történelmi kataklizmáit valamiképpen minden népcsoport és társadalmi réteg megszenvedte. Ki kevésbé, ki jobban. Az erdélyi magyar történelmi családok ez utóbbiak közé tartoznak. Nemcsak azért, mert a kormányra kerülő kommunista román hatalom elvette mindenüket, szó szerint földönfutóvá téve őket (kálváriájuk egyébként már I92I-ben, az akkori román földreformmal kezdődött, amikor szántóföldjeik, legelőik, erdeik nagy részét a román állam kisajátította és román nemzetiségűeknek juttatta), hanem azért is, mivel megpróbáltatásaik ezzel még nem értek véget. Képzettségüknek, képességeiknek nem megfelelő, gyakran megalázó munkákból kellett fenntartaniuk magukat és családjukat, sokáig kényszerlakhely volt kijelölve számukra, amit csak különleges alkalmakkor, előzetes rendőri engedéllyel hagyhattak el, gyerekeik jó ideig nem tanulhattak tovább főiskolán (gyakran még a középiskola nappali tagozatán sem), és állandó megfigyelés alatt álltak, mint a társadalom számára "gyanús elemek". Kétszeresen is gyanúsak voltak: egyrészt magyarságuk, másrészt társadalmi státusuk miatt. Akik közülük emigráltak, azoknak sem volt könnyű idegenként, hontalanként új társadalmi és nyelvi környezetbe beilleszkedni, a nullától kezdeni mindent.

 


(a katalógushoz katt ide)