Megyei szolgáltatások

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár megyei szolgáltatásai:

  • ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
  • szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
  • végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
  • a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
  • szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
  • végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
  • működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
  • megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a megjelölt könyvtári szolgáltató helyeken a települési önkormányzatok számára, összehangolja a települési könyvtárak fejlesztését,
  • koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
  • ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerben a szolgáltató könyvtár feladatait.

Az intézmény megyei szolgáltatásai elérhetők a Zala Megyei Könyvtári Portálon.