Könyvtárpártoló Alapítvány

Alapítva: 1988-ban

Az alapítvány célja:

A zalai Deák Ferenc Megyei Könyvtár szolgáltatásainak és kiadói tevékenységének támogatása

Az alapítvány vagyona:

Önkéntes pénzadományokból képződő, változó nagyságú, bankban elhelyezett összeg, amely a céltámogatások anyagi fedezetét képezi.

Felhasználási módját, feltételét a kuratórium szótöbbséges határozattal állapítja meg.

Az alapítvány kezelője: A kuratórium

tiszteletbeli elnöke:

elhunytáig Dr. Keresztury Dezső akadémikus volt

elnöke:

Dr. Gresa István (OTP Bank Rt. Nyugat-dunántúli Régió igazgatója)

titkára és képviselője:

Tóth Judit

tagjai:

Bogár Imre, a Báthory István Szakközépiskola igazgatója

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója

Mészáros József, mérnök, vállalkozó

Nádas Péter, Kossuth-díjas író

Dr. Vértényi Jenő, ügyvéd

Az alapítvány nyilvántartásba-vételét végző bíróság:

Zala Megyei Bíróság

Határozatának száma: Pk. 20 620/1990/2. sz.

Kelte: 1990. július 9.

Bírósági nyilvántartási száma: 20

Adószáma: 19269665120