Figyelem! Fontos felhívás!

Zala Megyei Közgyűjteményi Napok

MEGHÍVÓ

ZALAI KÖZGYŰJTEMÉNYI SZAKMAI NAPOK
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.
2017. november 6-7.

 

2017. november 6.
9.00
Köszöntő: Balaicz Zoltán – Zalaegerszeg MJV polgármestere


9.15 – 10.30
Moderátor: Kiss Gábor

- Deák Ferenc és az evangélikus tanintézetek magyar
nyelvművelő társaságainak betiltása 1845-ben
Molnár András (MNL Zala Megyei Levéltár)

- A lengyeli kultúra újabb körárka Zala megyében, Ligetfalva – Gesztenyésidűlő lelőhelyen
Dr. P. Barna Judit (Balatoni Múzeum)

- Drónok felhasználási lehetőségei a kulturális örökségvédelemben
Eke István (Göcseji Múzeum)

- Magyarország és Zalaegerszeg szénhidrogén - termelésének múltja
Tóth János (Magyar Olaj - és Gázipari Múzeum)

- A megyei könyvtár digitalizálási tevékenysége, fejlesztési lehetőségek
Sebestyénné Horváth Margit (DFMVK)


10.30 - 11.00
Kávészünet


11.00 - 12.15
- Könyvek az almáriumban. Köznemesek magánkönyvtárai a 18. századi
Zalában hagyatéki leltárak alapján
Simon Beáta (MNL Zala Megyei Levéltár)

- In memoriam Fischer György
Dr. Kostyál László (Göcseji Múzeum)

- A sümegi Darnay Múzeum kéziratgyűjteménye
Haász Gabriella (Balatoni Múzeum)

- Örömolvasás, jó gyakorlatok könyvtári környezetben
Tóth Renáta (DFMVK)

- Pálosok nyomában Zala megyében
Simmer Lívia – Havasi Bálint (Göcseji Múzeum – Balatoni Múzeum)

 


12.15 - 13.30
Ebédszünet


13.30 - 14.45
Moderátor: dr. Kostyál László
- Nőnevelés, életmód Zalaegerszegen a 20. század
elején – a Kaszter család 2017-ben, Dunaújvárosban
előkerült fotóalbumainak tanúsága szerint
Megyeri Anna (Göcseji Múzeum)

- A wittenbergi protestáns egyetem zalai hallgatói a 16. században
Dr. Bilkei Irén (MNL Zala Megyei Levéltár)


- Kisasszony napja(i) Kiskanizsán (Adalékok Zala megye népi vallásosságához)
Gyanó Szilvia (Balatoni Múzeum)

- Csillagosok és katonák. Két új adatbázis építése a MNL Zala Megyei Levéltárban
Káli Csaba (MNL Zala Megyei Levéltár)

- Erős vár a mi Istenünk... de kié a temploma? A lovasi ütközet 1753-ban
Kiss Gábor (DFMVK)


14.45 – 15.00
Kávészünet


15.00 - 15.45
- A második világháború polgári áldozatai Zala megyében az anyakönyvek tükrében
Bakonyi Péter (MNL Zala Megyei Levéltár)

- Légi események Zala megyében a második világháború alatt
Cseh Valentin (Magyar Olaj – és Gázipari Múzeum)

- Nyitott kapukkal – Múzeumpedagógiai foglalkozások és kiállítások külső helyszíneken
Németh Péter (Balatoni Múzeum)


2017. november 7.
9.00 - 10.15
Moderátor: Káli Csaba

- Új lehetőségek a levéltárban: Levéltár – pedagógia
Erős Krisztina (MNL Zala Megyei Levéltár)

- A zalabesenyői Árpád-kori templom kutatásának eredményei
Orha Zoltán (Göcseji Múzeum)

- A Balatoni Múzeum papírborítású betlehemeinek restaurálása – konzerválása
Lehmann Ágnes (Balatoni Múzeum)

- „Hallotta-e hírét Hajnal Jánosnak?”. Újabb adatok
Deák Ferenc pusztaszentlászlói kirablásához
Bekő Tamás (MNL Zala Megyei Levéltár)

- Ismert – ismeretlen kanizsai fényképészek.
Adalékok a helyi fényképezés történetéhez
Kunics Zsuzsa (Thúry György Múzeum)


10.30 - 10.50
Kávészünet


10.50 – 12.10
- A Balatoni Múzeum herbáriuma
Samu Zoltán Tamás (Balatoni Múzeum)

- Választás vagy kinevezés? Kísérlet az önkényuralom „demokratizálására” (1851)
Dr. Foki Ibolya (MNL Zala Megyei Levéltár)

- Zalaegerszeg fiatal generációjának szabadidő eltöltési szokásai

Nagy Veronika (Göcseji Múzeum)

- „Ez egy tollfosztó vállalat, nem pedig olajipar.” – Zalai olajosok az Alföldön
Kiss Nóra (Thúry György Múzeum)

- A múzeumok társadalmasításának lehetőségei
Havasi Bálint – Necze Gábor (Balatoni Múzeum - SZNM)


12.10 – 13.15
Ebédszünet


13.15 - 14.45
Moderátor: Sebestyénné Horváth Margit

- Katolikus-protestáns együttélés és felekezeti konfliktusok
a 18. századi Zala vármegyében a tanúkihallgatási
jegyzőkönyvek tükrében
Dr. Kulcsár Bálint (MNL Zala Megyei Levéltár)

- A holnap asszonyai. A kanizsai hölgyek karitatív
tevékenysége az első világháború alatt Nagykanizsán
Horváth Franciska (Thúry György Múzeum)

- KönyvtárMozi szolgáltatás a kistelepüléseken
Czirákyné Tóth Edit (DFMVK)

- Egy kis, falusi tájház megújulási lehetőségei Páka – Dömefölde
Szabó Tímea (Göcseji Múzeum)

- Milyen tájegységek vannak Zala megyében? A helyi identitás, területhatárok.
Tóth József (SZNM)

- Határon átnyúló kutatások a szlovén-magyar határ két oldalán a 21. században
Kardos Ferenc (Halis István Városi Könyvtár)


14.45 - 15.00
Kávészünet


Csány László és kortársai. Kötetbemutató
Kiss Gábor, Béres Katalin, Molnár András

 

A Zalai Közgyűjteményi Szakmai Napok programja a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város első írásos említésének 770. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat része.

címkék: