Figyelem! Fontos felhívás!

Álláspályázat - Olvasószolgálati könyvtáros

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Olvasószolgálati könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-         Felsőfokú képesítés, Okleveles könyvtáros,

-         Munkakör ellátásához - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

-         Szakmai önéletrajz, Előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-         Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga,

-         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

-         Jó szintű TEXTLIB integrált könyvtári rendszer ismerete,

-         Jó szintű kommunikációs készség,

-         Jó szintű Önálló munkavégzés képessége,

-         Jó szintű Integrált könyvtári rendszerek ismerete,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor nyújt, a 0692311341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Olvasószolgálati könyvtáros.

-         Személyesen: Kiss Gábor, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-         www.dfmvk.hu - 2019. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dfmvk.hu honlapon szerezhet.

címkék: