Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

2017 márciusi könyvajánló

Vasagyi Mária: A Kruspér-udvar angyalai

Övesen történt, Venice városka szívében, a Kruspér-ház és a festőműhelyek híres udvarán, három feketefenyő árnyékában, akik rég túlnőtték a tövér kéményeket, és már egész Övesre nézve csapást jelentettek lombvedléskor, amidőn elhullajtott koronájuk tüskei mindent beborítottak bosszúságot okozva, mint az időközönként eluralkodó fölösleges gondolat. Ki hitte volna, hogy ezenkívül újabb megbolydulást hoz az idő hamarost. Éppen föltilinkózott a rigó azon a nyáron, amidőn az a sose látott növény a tetőn megsarjadt. Alighogy kitört a tüszőből, újabb és újabb zöldkékes lándzsát leveledzett szinte óránként, és Sarlós Boldogasszonykor már izmos tövek nyomorgatták az egész tetőt, akár Laokoónt és fiait halálos szorítással a kígyók, hallani lehetett az éjcsöndben, mint roppan a gerenda, akár a csont, mint pattog tehetetlenül a napszítta cserép a tekergő narancsvörös gyökerek vaserejétől.

 


(a katalógushoz kattintson ide)


Török Ádám: Stratégiai ágazat stratégi nélkül?

 

„A könyv a szerző széles körű kutatói, kormányzati és nemzetközi K+F-együttműködési tapasztalataira támaszkodva mutatja be a K+F-versenyképesség elemzésének eszköztárát és a nemzetközi versenyképességi helyzetképet a gazdaságnak ebben a fontos szektorában. Az elemzés fő célja a magyar K+F-szektor versenyképességének elemzése. A magyar kutatás-fejlesztés gazdasági hasznáról és az alapkutatások értelméről hangos és nem mindig nyugodt eszmecsere zajlik, stratégiai szerepének folyamatos hangsúlyozása azonban nem párosul működési feltételeinek érezhető javításával. Évtizedek óta hiányzik a magyar gazdaság K+F-stratégiája. E stratégia irányainak megnyugtató kialakításához a könyvben bemutatott versenyképességi elemzés adhat nemzetközi szakmai hátteret.

 


(a katalógushoz kattintson ide)


Kun Attila: A multinacionális vállalatok szociális felelőssége

"CSR - ugyanaz a fogalom sorsa, mint a demokrácia vagy a civilizáció kifejezéseké? Minél többet használjuk, annál kevesebbet tudunk róla, egyben annál többféle értelmezése létezik. Mi a CSR? A vállalatok jótékonykodása, mely valódi arcukat fedi el? Avagy a közjóért elkötelezett felelős vállalatvezetés? Aki ezt a könyvet elolvassa már nem ugyanúgy fog gondolkodni a világról, mint korábban." (Ligeti György, CSR szakértő, Kurt Lewin Alapítvány). Hiányzott idehaza egy ilyen könyv, amely a CSR elterjedésének több tudományban, munkajogban, szociológiában, szociálpolitikában, politikatudományban felhalmozott nemzetközi tapasztalatait összegzi. A 2008-ban megindult pénzügyi, gazdasági válsággal való küzdelmek közepette különösen izgalmas a gazdálkodók társadalmi felelősségéről és az ezt erősíteni hivatott közpolitikákról folyó tudományos, ideológiai, közpolitikai vitákba belelátni.

 


(a katalógushoz kattintson ide)


Lawrence Crabb: Nők és férfiak

Végzetszerű-e Karinthy szellemes kijelentése a párok ősi harcáról, melynek alapja, hogy mást akarnak: a nő a férfit, a férfi pedig a nőt? Örömhír az, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Mennyi szépség és gazdagság fakadt e ragyogó titokból! Mégis hányan tévesztik szem elől ezt az igazságot. Akit Isten társnak, ajándéknak szánt, teherré válik. Lawrence Crabb könyve igaz kiutat igyekszik mutatni a szüntelen önigazolás, a másik vádolásának zsákutcájából. Aki felhagy önmaga mentegetésével, elfogadja a megbocsátást, és így a másikat megismerő, a másikkal törődő emberré válik, az képes lesz megélni a férfi és nő különbözéséből fakadó örömet.

 


(a katalógushoz kattintson ide)


Pléh Csaba: Hány barátod is van?

Könnyű a hálózatok tudományában egy elvont matematikai elméletet látni. Pléh Csaba, Unoka Zsolt és munkatársaik könyve gyökereiben megváltoztatja ezt, emberközelbe hozva úgy a hálózatok alaptörvényeit, mind ezek alkalmazásait. A pszichológia és a hálózatelmélet ötvözete izgalmas, gondolatébresztő olvasmány, amelynek segítségével teljesen másként láthatjuk embertársainkat és azok viselkedését, valamint társadalmunkat.
Néhány fejezetcím a könyvből:
Tényleg hány barátod van? Az Én-központú hálózatkutatás módszerei
A közegek és a kapcsolatok reprezentatív képe a mai Magyarországon
Na és ha zárkózott vagy? A személyiség és a hálózatok
Kihez kötődünk a sok ember közül?
A jóllét és kapcsolati hálózataink összefüggései
Egyének, főnökök és csoportok. Hálózatok és csoportok az iskola és munka világában
Engem senki sem szeret. A hálózatok torzulása személyiségzavar és betegség esetén

 


(a katalógushoz kattintson ide)


Tagintézmény

Deák Ferenc

Megyei és Városi Könyvtár

Aktuális

Galéria

Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap